openLAB Projects iMAL @ Nadine, Brussel, 19/11 - 4/12/2005
Projekten en kunstenaars / Introductie
Na expo's als CONTinENT in 2000 en F2F in 2003, na ‘Infiltrations Digitales’, tentoonstelling - en concertenreeks geluid/beeld/dans in 2004, talrijke workshops en stages in 2005, stelt iMAL in 2005 een bijzonder programma voor dat kunst en educatie verenigt; openLAB, een werkplaats voor een twintigtal nieuwe media artiesten komende uit België en andere Europese lidstaten, werken gedurende 15 dagen aan hun artistiek project. De artistieke output van openLAB resulteert in verschillende interactieve installaties en performances die U kan bezoeken tijdens het laatste weekend van de workshop.

Een twintigtal kunstenaars nemen gedurende 15 dagen lang deel aan deze residentie/workshop in het artistieke laboratorium van « Nadine » en worden begeleid door een ploeg artistieke raadgevers en experten in digitale technologieën. Het resultaat van « openLAB » is een diversiteit aan digitale kunstwerken, een 15-tal projecten, gaande van interactieve installaties of audiovisuele performances, zoals een interactieve reis door Brussel per fiets, een literaire tekstspreker, een klankinstallatie gestuurd door tropische elektrische vissen, een dialoog met chatbot, een onmogelijke ontmoeting met de « andere » een performance met boormachine, draad en camera , ...

Zoals wel vaker in de projecten van iMAL, maakt in openLAB het proces integraal deel uit van het resultaat. Gedurende twee weken hebben de deelnemers, die vaak nog nooit interactief hadden gewerkt, intens samengewerkt, en hun instrumenten en artistieke procedures uitgediept. Uit de samenwerking is een conviviale en gedeelde dynamiek ontstaan die het werkproces voortdurend verrijkt, en de uitwisseling en wederzijdse dialoog bevordert..

De resultaten van de workshop (tentoonstelling & performances) tijdens het weekend van 3 en 4 december was een groot succes. OpenLAB werd bezocht door méér dan 500 bezoekers in 2 dagen.

'Synapse', een confronterende interactieve installatie van Pascale Barret
en Raoul Rodriguez, is te bekijken in galerij Bortier (16/12/05 - 07/1/06). 'Dual Boot' van Michel Cleempoel, een speelse interactieve installatie, is te bekijken in februari '06 in 1sur1. 'Drifting Floor', 'Deux Roues', 'Cellule' zijn deze lente te bekijken tijdens de kunstmanifestatie Parcours d'Artistes in Saint-Gilles.
slideshows (QuickTime):
making of, works and performances
videos (QuickTime):
making of, public week-end, projeckten en kunstenaars
Plaats Nadine vzw, 30 Herderstraat, 1050 Brussel
Met de steun van nadine vzw, la Communauté française de Belgique (service audiovisuel et des multimédias, service des arts plastiques), Multitel asbl, Boups, Apple Belgium. Thanks to the team at Nadine vzw.
Credits openLAB produktie: iMAL.
Concept:
Yves Bernard.
Coordinatie en scenografie: Tom Heene.
Assistanten: Laure Gatelier and Jeremy Glick.
Coaches en experts: Yves Bernard, Manu Lestienne, Yacine Sebti, Johannes Taelman, Bart Vandeput.
Selectie jury: Yves Bernard, Alok Nandi, Céline Pourveur, Marc Wathieu.
Vertaling: Eddy Deruwe, Elke, Yves Bernard.
Website: Bart Vandeput (design) and Yves Bernard (content).
Texts en video editing: Yves Bernard.
Photos: Charon RC, Daniel Raphael, Yannick Antoine, Yves Bernard.
Video cameras: Laure Gatelier, Yves Bernard and al.
Contact Yves Bernard, yb@imal.org.