Summer Digital Art Workshops 2012

24 Juillet - 24 Août 2012
Summer Digital Art Workshops 2012

Inscription

Stages 1-4: 100€
Stage 5: 
140€ (matériel de base compris)

Max 15 participants / inscription obligatoire.
Max 15 participants / registration mandatory.
Max 15 deelnemers / inschrijving verplicht

Les ateliers se donnent en Français (compréhension orale nécessaire)
The workshops will be given in French (oral understanding necessary)
De ateliers zijn in het Frans begeleidt (mondeling begrip noodzakelijk)