Frederik De Wilde

Here is a list of contents in which Frederik De Wilde appear.

Activities

2017

From April 3 until April 30 2017 Frederik De Wilde is in residency at iMAL, where he will work together with Pieter Heremans on his new installation 'The Council'.

2005

OpenLAB, een werkplaats voor een twintigtal nieuwe media artiesten komende uit België en andere Europese lidstaten, werken gedurende 15 dagen aan hun artistiek project.

2004

Van 29 oktober tot 14 november organiseert iMAL in VDB (Dexia Art Center) twee geanimeerde weken waarbij de digitale cultuur en haar interdisciplinaire invloeden doorheen gevarieerde kunstpraktijken, zoals dans, muziek en visuele kunst, filmkunst, installaties, centraal staan.

2004

A performance by Frederik Dewilde and Bart Vandeput