Over iMAL

Korte geschiedenis
De vzw iMAL (interactive Media Art Laboratory) werd in 1999 in Brussel opgericht met als doel artistieke vormen en creatieve praktijken te ondersteunen die computer- en netwerktechnologie gebruiken als medium. In 2007 opende iMAL zijn nieuwe locatie: het Centrum voor Digitale Cultuur en Technologie, ongeveer 600 m² groot, waar artistieke, wetenschappelijke en industriële innovatie elkaar treffen. Deze ruimte is volledig bestemd voor hedendaagse artistieke en culturele praktijken die ontstaan uit het samenbrengen van computer, telecommunicatie, netwerk en media.

iMAL = een Europees centrum voor hedendaagse kunst + medialab
iMAL is een unieke integratie van een kunstencentrum, dat verscheidene publieke evenementen (tentoonstellingen, lezingen, concerten, performances) organiseert, met een medialab voor kunstenaars om nieuwe technologieën te onderzoeken, te delen, uit te wisselen en ermee te experimenteren.

iMAL is een Europese en internationale ontmoetingsplaats geworden voor kunstenaars, wetenschappers en mensen uit de creatieve wereld. Zijn ligging in Brussel, als hoofdstad van Europa en met een multiculturele en internationale uitstraling, is hiervoor ideaal.

Medialab / Kunstlaboratorium: Experiment, Residentie, Productie
iMAL is een laboratorium en een werkplaats voor kunstenaars in residentie en geeft hen ondersteuning, zowel tijdens hun experimenteer- en onderzoeksfase als voor de productie en distributie van hun werken (bv. de installaties “Salt Lake” van Tom Heene en Yacine Sebti, "Synapse" van Pascale Barret, “Jump!” van Yacine Sebti en “Chapter I: The Discovery” van Félix Luque). iMAL is betrokken bij interdisciplinaire projecten waarbij digitale expressies een verrijking zijn voor dans, theater en beeldende kunst.

Onderzoek naar Kunst, Kunst&Wetenschap, Industriële innovatie
Regelmatig worden er meetings georganiseerd tussen creatieve professionelen, innovatieve technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen (lees hierover meer bij onze Rendez-vous). In 2008-2009 was iMAL partner van het onderzoeksproject VIRAGE, een Frans initiatief dat universiteitslabs, innovatieve bedrijven en kunstinstellingen samenbracht.

Vorming: Workshops, Masterclasses
Naast introductie- en ondersteuningsworkshops (Zomer Ateliers, Code, Arts & Crafts Ateliers) organiseert iMAL professionele masterclasses die bedoeld zijn voor mensen uit de creatieve wereld (kunstenaars, ontwerpers, ontwikkelaars, …) onder leiding van bekende kunstenaars (bv. Casey Reas, David Rokeby, Jasch en Julian Oliver).

Kunstencentrum: Tentoonstellingen, Lezingen, Concerten, ...
Met zijn publieke evenementen wil iMAL bij een groot publiek het creatieve en kritische gebruik van informatietechnologieën meer onder de aandacht brengen. Deze evenementen omvatten onder meer lezingen, performances, concerten, tentoonstellingen en festivals (bv. “F2F” - 2003, “Infiltrations Digitales” - 2004, “openLAB” - 2005, "Art+Game" - 2006, "Holy Fire" - 2008, "Playlist" – 2010 en "Media Facade Festival Europe" - 2010). Hiervoor nodigen we zowel internationaal bekende (bv. Jonah Brucker-Cohen, Jodi, Scott Snibbe, Toshio Iwai, Atau Tanaka en Antoine Schmitt) als lokale, opkomende kunstenaars uit.

Distributie
Kunstwerken die ge(co)produceerd zijn door iMAL, worden getoond of uitgevoerd op veel festivals en in veel kunstencentra: Helsinki (CONTinENT, 2000; Kiasma, 2003), Madrid (VIDA, 2003), Los Angeles (AIM iV, 2003), Stuttgart (Filmwinter, 2004), Lissabon (Alkantara, Close Encounters III, 2006), Amsterdam (Victorian Circus in de Brakke Grond, 2006), Bazel (Viper, 2006), Montréal (Temps d’Images, 2007), São Paulo (File, 2007 en 2010), Gent (Almost Cinema in Vooruit, 2007), Sjanghai (eArts/Ars Electronica, 2007; Sjanghai Biennale, 2010), Londen (Sum/Some of the PARTS, 2007), Singapore (Japan Media Arts Festival 2008), Berlijn (Transmediale 2010), Linz (Ars Electronica 2010), Sjanghai Kunstbiënnale (2010).


Netwerken
iMAL is een netwerkorganisatie die samenwerkt met Belgische collega-instellingen (bv. het netwerk van kunstlaboratoria www.kunstenwerkplaats.be) en andere Europese centra (bv. Laboral, Medialab-Prado, Hangar / SP, V2, Mediamatic / NL, m-cult / FI, GMEA, Cie Incidents Mémorables, Incident, Art Sensitif / FR, FACT / UK, Ars Electronica Futurelab / OOS, …).

CASTII
Dankzij een ondersteuning vanwege het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kan iMAL binnenkort haar infrastructuur aan het kanaal verdubbelen en plant ze in het najaar van 2019 haar heropening als Europees Centrum waar kunst, wetenschap, technologie, innovatie en integratie elkaar ontmoeten. Met het nieuwe centrum wil iMAL een antwoord formuleren op een steeds sneller evoluerende digitale samenleving. Het centrum biedt niet alleen ruimte aan (inter-)nationale kunstpraktijken, die innovatieve processen gebruiken, uitdagen en bevragen maar is tegelijkertijd ook een plek waar technologische evoluties en creativiteit gedeeld worden met een lokale gemeenschap i.h.k.v. sociale integratie. Meer info over dit project op de CASTII projectpagina.

Subsidies
iMAL wordt structureel ondersteund door de Fédération Wallonie-Bruxelles (cel Mediakunst en de Algemene Directie voor Cultuur), de Vlaamse overheid (Vlaamse overheid-Vlaams Brusselfonds) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.