Mats Dekock

Mats Dekock is architect en mediakunstenaar. Hij studeerde architectuur aan de KULeuven en volgde een Transmedia opleiding aan de LUCA School of Arts. In zijn transmediaal werk, verschuift hij de nadruk van zijn architecturaal discours vanuit het standpunt van een designer, naar een subject ingebed in de ruimte. Het architecturale discours en de technieken blijven zijn belangrijkste instrumenten, maar het is doorheen de articulatie van de subjectiviteit, in een dialoog tussen subject en ruimte, dat zijn kunstwerken ontstaan.

Activities

2015

"The State of Things" presenteert recent werk van Mats Dekock, Stijn Demeulenaere, Elias Heuninck en Jeroen Uyttendaele, 4 kunstenaars die in 2014 en 2015 aan het werk waren in de studio’s van Overtoon en Werktank. De tentoongestelde werken delen een bijzondere belangstelling voor vluchtige momenten,  die zich openbaren in fracties van klank en licht.