Norbert Streitz

Here is a list of contents in which Norbert Streitz appear.

Activities

2016

Het symposium biedt een overzicht van de verschillende activiteiten, die kunstenaars en curatoren hebben ontwikkeld tijdens het Connecting Cities-project, rond de thema's Genetwerkte Stad 2013, Participatieve Stad 2014 en On/Zichtbare Stad 2015, gevolgd door reflexieve debatten over het verleden en de toekomst van het netwerk. Het symposium wordt afgesloten met Master / Slave Surveillant System van Jeremy Bailey.