Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

NETworkshop

31 maart - 3 april 2014
NETworkshop

Register

Workshop Fee: 80€

Max 13 participants / registration mandatory.

L'atelier se donne en Anglais
The workshop will be in English
De ateliers zijn in het Engels begeleidt