Urban Smart Station

woensdag, 16 mei 2012 | 18:00
Urban Smart Station

Urban Smart Station is een participatief designproject dat wordt gedragen door iMAL en CyCLO. Het project wil via een proces dat de omwonenden bevraagt, komen tot een prototype van een nieuw soort stadmeubilair dat verschillende functies verenigt: zachte mobiliteit, digitale mobiliteit, informatiepunt en sociale ontmoetingsplek. Het ontwerp ambieert autonoom te zijn op het vlak van energie door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energiesystemen (i.e. zon en wind). De productie van het prototype zal gebruik maken van innoverende, toegankelijke, lokale en verantwoorde productiemethoden (digitale productie, recyclage).

Urban Smart Station zou bijvoorbeeld een oplaadpunt kunnen zijn voor batterijen (voor gsm, laptop, licht), een overdekte fietsenstalling of fietsherstelplaats, een wifi hotspot, een plek om buurtinformatie (digitaal) te verspreiden, een analoge en digitale brievenbus, een aangename rustplek voor ontmoetingen en discussie...

Brusseleers, doe en denk mee tijdens deze eerste publieke ontmoeting bij iMAL! 

Proces
Fase van participatief design: midden mei tot eind juni.

Er zijn twee brainstormsessies voorzien waarop iedereen wordt uitgenodigd om zijn ideeën en suggesties te delen. Ze gaan door onder leiding van designer Thomas Lommee die telkens een synthese zal maken van alle ideeën om tijdens de volgende vergadering voor te leggen aan de deelnemers.
De website verzamelt de verschillende ontwerpvoorstellen maar dient tegelijkertijd als permanent discussieforum.
In de laatste van de drie vergaderingen komen we tot het definitieve ontwerp.

Plaats van de vergaderingen:
iMAL, Koolmijnenkaai 30, 1080 Brussel

Data en startuur:
16 mei, 20:00 (zie foto's in bijlage)
6 juni, 20:00

Productiefase: juli/augustus

Het bouwen van het prototype gaat door in de zomer in het atelier van CyCLO en de Fablab van iMAL.
Jo Van Bostraeten van CyCLO volgt de werken op in samenwerking met Thomas Lommee van Intrastructures.net.
Alle hulpmiddelen, competenties, expertise en knowhow die nuttig kunnen zijn, zijn welkom.

Eerste presentatie: Festival Kanal

Het protoype wordt voorgesteld en getest in de publieke ruimte van 12 tot 16 september 2012 tijdens het Festival Kanal en in het kader van Design September.

 
Reageert!

Opmerkingen of suggesties? Maak een commentaar op de Urban Smart Platform website

Praktische Info

Eerste vergadering
16 mei, 20:00

Plaats
iMAL, 30 Quai des Charbonnages, 1080 Bruxelles

Media Galerij

Credits

Partners