The State of Things

26 november - 18 december 2015
The State of Things

Works

Mats Dekock – “Memory Screen” (2015)

“Memory Screen” onderzoekt het spanningsveld tussen subjectieve interpretatie en objectieve perceptie, tussen herinnering en verbeelding. Wanneer we het verleden trachten te reconstrueren, blijven sommige details verborgen of blijken ze uitgevaagd. Andere krijgen dan weer een prominente positie. De reconstructie van een herinnering is een mentale constructie van een nieuw gegenereerd beeld, die alle impressies en flarden opnieuw verbindt via onze verbeelding.

“Memory Screen” speelt met de relatie tussen perceptie en projectie. De installatie werkt als een geheugenscherm, waarop indrukken van ervaringen worden geschoten via een gehackte diaprojector en worden opgeslagen in elektrische componenten. Dit scherm heeft een elektrisch geheugen, net zoals de retina die een indruk een tijdlang opslaat vooraleer ze uitvaagt.

De output is de LED, die werkt als een sensor van perceptie en projecteert wat het waarneemt. De capacitor is het opslagorgaan, dat zich oplaadt aan de elektriciteit die ze van de LED ontvangt en vertaalt ze wat ze gezien heeft. LED en capacitor vormen samen een geheel dat ziet, interpreteert, verbeeldt en herinnert.

Concept & realisatie: Mats Dekock / Productie: Werktank / Met de steun van de Vlaamse overheid

MEER OVER MATS DEKOCK


Stijn Demeulenaere – “61” (2015)

"61" is het eerste werk in Stijns researchtraject over de fenomenologie van het luisteren. Het onderzoekt zijn eigen geschiedenis als luisteraar. Hij werkt hier met opnames die hij enkele jaren terug maakte in zijn ouderlijk huis. Het huis zelf is intussen verdwenen.

In de laatste maanden van het huis is Stijn er zelf terug gaan wonen en maakte allerlei opnames. "61" werkt met ‘room tones’ – het specifieke achtergrondgeluid dat elke ruimte kenmerkt – en met een speciale surround set-up die zowel gewone en als hyperdirectionele luidsprekers gebruikt. De hyperdirectionele speakers zijn gemonteerd op bewegende elementen en creëren zo een voortdurend veranderend grid van geluid. De installatie verkent hoe een huis – mijn huis, jouw huis, ons huis – klinkt. Welke rol speelt geluid in ons ‘thuis’ te doen voelen. Hoe klinkt een ‘thuis’? Hoezeer is dit achtergrondgeluid deel van onze eigen geschiedenis, onze eigen identiteit? Hoe heeft het de persoon gevormd die ik vandaag ben, of morgen zal zijn?

Concept & realisatie: Stijn Demeulenaere /  Geluidsopname: Stijn Demeulenaere, Thomas Demeulenaere

Productie: Overtoon / In samenwerking met: Kunstenwerkplaats Pianofabriek, STUK kunstencentrum, Cimatics / Met de steun van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MEER OVER STIJN DEMEULENAERE


Elias Heuninck – “Lightkeeping” (2015)

Uit nieuwsgierigheid naar een nieuwe beeldkwaliteit creëerde Elias Heuninck een digitale camera, die pixel voor pixel een beeld opbouwt via een eenvoudige meting per keer. De camera begint bij de linker bovenhoek en werkt haar weg naar beneden, naar de rechter benedenhoek, net zoals je deze tekst leest. Om van elke positie informatie te krijgen, schiet de camera een korte laserpuls naar haar onderwerp en wacht tot het licht terug echoot. Zo wordt de afstand tussen camera en object geregistreerd. De verzamelde metingen tonen nog niets herkenbaar. Ze moeten eerst nog vertaald worden naar een afbeelding in grijswaarden.

Omwille van haar belichtingstijd, die varieert van vier uur tot vier weken, is deze camera niet de meest praktische. Ze maakt het wel mogelijk om aan de slag te gaan met de bouwstenen van het beeld zelf. De resulterende beelden zijn van nature digitaal, maar de visuele gelijkenis met prints uit de begintijd van de fotografie is opvallend. Waar de conventionele camera een donkere kamer is die licht vangt, werkt deze camera eerder als een vuurtoren. Omdat elk punt in het beeld de afstand meet, heeft het uiteindelijke beeld iets weg van een plattegrond.

Concept en realisatie: Elias Heuninck / Voice over: Emi Kodama / Brieven: 'The Correspondence of William Henry Fox Talbot' project / Technische begeleiding: Culture Crew & Vincent Jacobs / Montagecoach: Fairuz & Anouk De Clercq

Productie: Werktank i.s.m. Auguste Orts / Met de steun van de Vlaamse overheid

MEER OVER ELIAS HEUNINCK

Jeroen Uyttendaele - "Vonkveld#3" (2014)

“Vonkveld#3” is een audiovisuele installatie waarbij elektriciteit de hoofdrol krijgt. Een tafel is gevuld met kopervijlsel en -snippers die trillen onder een continu wisselende stroomtoestand. Hierdoor ontstaat op de tafel een patroon van vonken en geknetter. Een vonk is een van de puurste vormen die licht en klank produceert.

Door in te zoomen op elektriciteit in zijn meest pure vorm wil Uyttendaele onze aandacht vestigen op deze ‘primitieve’ maar onmisbare kracht. Elektrische energie vormt immers ook nu nog de basis van onze huidige informatiemaatschappij en haar veelvoud aan schijnbaar immateriële media.

Concept en realisatie: Jeroen Uyttendaele

Productie: Overtoon / Coproductie: Z33 / Met de steun van de Vlaamse overheid

MEER OVER JEROEN UYTTENDAELE