Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Digitale Zomerworkshops 2016

12 juli - 12 augustus 2016
Digitale Zomerworkshops 2016

Inscription

Max 15 participants par atelier / inscription obligatoire. 
Max 15 participants by workshop / registration mandatory.
Max 15 deelnemers per atelier / inschrijving verplicht

Les ateliers se donnent en Français (compréhension orale nécessaire)
The workshops will be given in French (oral understanding necessary)
De ateliers zijn in het Frans begeleidt (mondeling begrip noodzakelijk)