Iterations #2: I don’t know where this is going

23 juni - 29 juli 2016
Iterations #2: I don’t know where this is going

Over Iteraties

Iteraties is een reizende tentoonstelling van een telkens wisselende groep kunstenaars die uitgenodigd worden 'in situ' een gezamenlijk media-werk te maken. 
De groep bestaat uit zes kunstenaars die worden uitgenodigd in een collectieve residentie, en worden begeleid door het Brusselse kunstenlab Constant en esc medien kunst labor uit Graz, Oostenrijk. Voor hun werk nemen zij als basismateraal het kunstwerk dat is gemaakt in de voorgaande editie, door een andere groep kunstenaars. Op die manier ontstaat een 'itererende' serie kunstwerken die gerelateerd zijn aan elkaar en die samen een beeldend antwoord vormen op de vraag hoe kunstenaars in een technologisch tijdperk samenwerken.

Iteraties kan worden beschouwd als een experimenteel arrangement met flexibele grenzen. Het project creëert situaties die vertrekken vanuit de kunst met extensies naar andere velden: informatica, sociology, netwerk theorie, privacy en copyleft studies.

De infrastructuur van het Internet groeide op een gedecentraliseerde manier. Dit vereiste, faciliteerde en conditioneerde co-operatie en samenwerking. 
Dit collectieve karakter van het web markeerde de kunst en cultuur die in deze nieuwe vitrtuele ruimte ontstond en die zich gelijkwaardig vertakte naar ruimtes voor functionaliteit en fantasie. Het basis concept was het verweven van verschillende kennis- en ervaringsvelden met als doel om inzicht te krijgen in het hier en nu. Software en hardware ontwikkelingen beoogden de coexistentie van collectieve en individuele elmenten te faciliteren. Met de ontwikkeling van het Web 2.0 werd bijna uitsluitend de individualisatie van de gebruiker bevorderd door een simultane monopolisatie van infrastructuren. Individualisatie is daardoor tegenwoordig de 'default' geworden. Collectieve vormen zijn aanwezig maar ze leven eerder op de achtergrond.

De twee organisaties die dit project intiëren, Constant en esc, werden opgericht in een tijd waarin het semantische web en het web 2.0 nog goedbedoelde, deels zelfs utopische ideeën waren. Vandaag zijn niet alleen technisch begaafde geeks en activisten zeer geïnteresseerd in open-source en vrije software, maar ook, en voornamelijk, multinationals. Open source is getransformeerd van veelbelovend alternatief tot digitale mainstream. Termen zoals 'open', 'sharing', 'co-operation' zijn nu integraal deel van de inventaris van online bedrijven. 
Iteraties beoogt vanuit een artistieke 'case study' het gebruik van deze termen te herdenken. Iteraties gaat over de processen en motivaties die kunstenaars bewegen om vrije digitale tools te gebruiken.

Iterations #1 : The Tech Oracle

The Tech Oracle was de eerste van een reeks 'iteraties'. Waar internetbedrijven hun vingers niet willen branden aan het suggestieve, het niet-efficiënte, het absurde en het mythische, opent TTO het spectrum van de zoekmachines voor onzekerheid, intuïtie en zelfs magie. TTO erkent eindelijk de metaphysische diepte van onze cultus van het internet als de oplossing voor al onze levensproblemen.

De tentoonstellingsruimte van esc medien kunst labor in Graz wordt omgebouwd tot een publieke installatie, waarin bezoekers bètatesters worden van het systeem. In het beste geval verlaten ze de ruimte met een dagplanning voor een 'perfect' leven.

Met: Pascale Barret, Julien Deswaef, Heidrun Primas, Ushi Reiter, Agnese Trocchi, IOhannes m zmölnig

Coördinatie:
 Peter Westenberg (Constant), Reni Hofmüller (esc kunst medien labor)

Constant

Constant is een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in Brussel sinds 1997, gerund door kunstenaars en actief op het gebied van kunst, media en technologie. De artistieke praktijk van Constant is interdisciplinair en geïnspireerd door thema's die elkaar doorkruisen: gezamenlijk werk, technologische innovatie, pipelined netwerken, software infrastructuren, data-uitwisseling, algoritmen, experimentele archieven, nieuwe vormen van (re)presentaties, copyright alternatieven, (cyber)feminisme en de ethiek van het World Wide Web. Constant organiseert op regelmatige basis activiteiten voor kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in experimenten, discussies en uitwisselingen. Deze activiteiten vertalen zich als werksessies, residenties, workshops, tentoonstellingen, presentaties...De rode draad door het programma van Constant is het gebruik en de ondersteuning van open source software.

constantvzw.org

esc medien kunst labor

esc medien kunst labor is een culturele organisatie en exporuimte, die in 1993 werd opgericht in Graz, Oostenrijk. Haar werking is opgebouwd rond de productie van kunst, waarbij de focus ligt op de precieze observatie en seismografische registratie van artistieke processen, die socio-politieke ontwikkelingen (informatie- en biotechnologie, sociaal-economische systemen) en nieuwe technologieën (hardware en software) onderzoeken. De artistieke activiteiten van het laboratorium vertrekken vanuit het idee dat kunst wordt opgevat als een subsysteem van de sociale en maatschappelijke werkelijkheid. Deze werkelijkheid wordt benaderd vanuit een media-specifieke hoek, met aandacht voor "nieuwe" culturele technologieën [ "nieuwe media"].

esc.mur.at